Lisätietoja maksukyvyttömyyden varalta annettavasta suojasta

Ticket Privatresor AB on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan Kammarkollegiet:lta.

Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen, jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään Ticket Privatresor AB:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin Ticket Privatresor AB:n kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa Ticket Privatresor AB:n maksukyvyttömyydestä huolimatta.