Osto- ja matkaehdot

Tulosta

 

1. Yleistä

1.0.1  Airngo toimii lentoyhtiöiden ja muiden palveluntarjoajien, kuten hotelliagenttien, autovuokraamojen jne. palveluiden välittäjänä. Kyseiset palveluntarjoajat määrittävät itse tarjottujen paikkojen määrän ja hinnat, jotka Airngo ilmoittaa verkkosivustollaan. Airngo ei voi vaikuttaa sivustolla näkyviin hintoihin eikä paikkamääriin, eikä se vastaa niistä.

1.0.2  Airngo ottaa vastaan varaukseen tehtäviä muutoksia vain varauksen päävaraajalta/-tilaajalta. Yhteydenotossa on ilmoitettava varauksen tilaus- ja/tai varausnumero.

1.0.3  Airngo lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilauksen tiedot, kun loppusumma on maksettu ja tilaus on käsitelty yrityksen järjestelmässä. Käsittelyaika on tavallisesti enintään 48 tuntia maksutapahtumasta.

1.0.4  Airngo pidättää oikeuden teknisiin ongelmiin ja hintavirheisiin, joihin se ei pysty vaikuttamaan, sekä mahdollisuuteen ottaa tilaajaan yhteyttä arkipäivisin 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä mahdollisten muutosten vuoksi. Rahojen palauttaminen voi kestää useita pankkipäiviä, mikäli summa on veloitettu kortilta tai pankkitililtä. Tämä johtuu pankin omista määräyksistä, eikä Airngo voi vaikuttaa siihen.

1.0.5  Mikäli varaus tapahtuu viikonloppuna tai pyhäpäivien aikana, varaamme oikeuden palata asiaan seuraavana arkipäivänä.

1.0.6  Matka-asiakirjat toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, jonka tilaaja on ilmoittanut varauksen yhteydessä. Lisämaksusta tilaaja voi saada matka-asiakirjat postilähetyksenä.

1.0.7  Airngo ei vastaa muiden osapuolien, esimerkiksi palveluntarjoajien, varausjärjestelmien tai matkalehtien, tuottamista teksteistä, tiedoista jne.

1.0.8  Airngo on matkanvälittäjä eikä sitä voi pitää vastuullisena matkan peruuntumisesta silloin, kun syynä on matkakohteessa tai sen läheisyydessä tapahtuva ympäristökatastrofi, sotatoimenpide, lakko tai muu mittava tapahtuma.

1.0.9  Muilta osin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

2. Asiakkaan vastuu

2.0.1  Asiakkaan vastuulla on matkaehtoihin perehtyminen ennen ostamista.

2.0.2  Asiakkaan on tarkastettava, että hän saa tilausvahvistuksen/matka-asiakirjat 48 tunnin kuluessa tai seuraavana arkipäivänä. Mikäli asiakas ei saa varaukseen liittyviä asiakirjoja, hänen tulee ottaa yhteyttä Airngoon välittömästi.

2.0.3  Matkustajan velvollisuutena on tarkastaa kaikkien tarvittavien asiakirjojen, kuten matkalippujen, passien, viisumien, kauttakulkuviisumien, vaadittavien rokotustodistusten ym. voimassaolo.

2.0.4  Matkustajan velvollisuutena on ilmoittaa oikea sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä perehtyä huolellisesti Airngolta saamiinsa tietoihin. Matkustajan on seurattava varauksessa ilmoittamaansa sähköpostitiliä tilauksen jälkeen kotiinpaluuseen asti, sillä esimerkiksi aikataulumuutoksista ilmoitetaan yleensä sähköpostilla.

2.0.5  Oikean sähköpostiosoitteen antaminen on erittäin tärkeää, sillä Airngo ei vastaa virheellisesti ilmoitetuista tiedoista eikä siitä, että vastaanottajan roskapostisuodatin tai muut alikansiot suodattavat yrityksen lähettämän sähköpostin pois.

2.0.6  Asiakkaan on tarkastettava ennen varauksen viimeistelyä ja maksamista, että kaikki tiedot, kuten päivämäärät, ajat, matkareitti, matkakohde ja kaikkien matkustajien nimet, ovat oikeat. Kaikki etu- ja sukunimet on kirjoitettava passissa olevassa järjestyksessä ja täsmälleen samalla tavalla.

2.0.7  Asiakkaan velvollisuutena on huomauttaa virheistä tai puutteista, muuten Airngo ei voi auttaa ongelman korjaamisessa. Ks. myös kohta 10

2.0.8  Asiakkaan velvollisuutena on kertoa ennen varauksen tekemistä tärkeistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa matkan toteuttamiseen.

3. Tilaus

3.0.1  Matkan varaaminen Airngon verkkosivustolta edellyttää vähintään 18 vuoden ikää.

3.0.2  Yritys ei käsittele tilauksia, jotka koskevat vain alle 18-vuotiaita lapsia/nuoria.

3.0.3  Varaus ei ole sitova ennen kuin asiakas on maksanut tai valinnut sen laskutettavaksi.

3.0.4  Tilaus peruuntuu automaattisesti, mikäli maksua ei suoriteta tai maksutavaksi valita laskutusta, ennen kuin varauksessa ilmoitettu aikaraja umpeutuu.

3.0.5  Kuluttajasuojalain (38/1978, 6 luku, 14 §) mukainen peruuttamisoikeus ei koske kuljetuksia eikä majoituksen kaltaisia liitännäispalveluita.

4. Maksaminen

4.0.1  Maksaminen Airngon verkkosivustolla edellyttää 18 vuoden ikää.

4.0.2  Kutakin tilausta koskevat maksuehdot on annettu tilauksen maksusivulla.

4.0.3  Virheellisesti ilmoitettujen tietojen vuoksi syntyneistä kustannuksista voidaan vaatia korvausta myös jälkikäteen.

4.0.4  Airngo ei vastaa maksuista, jotka eivät tule perille yrityksestä riippumattomien teknisten vikojen vuoksi.

4.0.5  Tilaus on viimeisteltävä ennen sille ilmoitetun määräajan päättymistä. Mikäli ostoa ei viimeistellä ennen kyseisen määräajan päättymistä, tilaus peruutetaan automaattisesti.

4.0.6  Airngo käyttää niin kutsuttua SSL-salausta. Se estää ulkopuolisia lukemasta tilausta koskevia maksutietoja, maksukortin numero mukaan lukien.

4.0.7  Maksutapoja koskevat tiedot on annettu kohdassa Tietoa maksamisesta

5. Hinnat

5.0.1  Hinnat sisältävät varaushetkellä tiedossa olevat, tilaukseen sisältyvät verot ja maksut.

5.0.2  Kokonaishintaan voi tulla lisäkustannuksia esim. matkatavaroista, istumapaikkojen varaamisesta ja lähtöselvityksestä lentoyhtiöstä ja hintaluokasta riippuen.

5.0.3  Matkaan voi liittyä paikallisia veroja, kuten matkailijavero (city tax) tai lentokenttämaksu. Asiakas maksaa nämä itse paikan päällä.

5.0.4  Lentoyhtiöillä, autovuokraamoilla ja hotelleilla on erilaisia ennakkomyyntivaatimuksia erilaisille tuotteille/hinnoille.

5.0.5  Palveluiden välittäjänä Airngo varaa oikeuden mahdollisiin lentoyhtiöiden ja/tai muiden palveluntarjoajien, kuten hotelliagenttien ja autovuokraamoiden, tekemiin hinta- ja matkalippumuutoksiin.

5.0.6  Lentoaseman vaihtuessa matkaan saattaa liittyä siirtokustannuksia, jotka eivät sisälly matkan hintaan.

5.0.7  Pitkiin siirtomatkoihin ei sisälly yöpymistä tai muuta korvausta.

5.0.8  Jos tilaus tehdään ajankohtana, jolloin Airngo ei voi viimeistellä sitä palveluntarjoajan kanssa, Airngo pidättää oikeuden mahdolliseen hinnankorotukseen tai maksun palauttamiseen. Asiasta ilmoitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai varausajankohtaa seuraavana arkipäivänä.

6. Varauksen muuttaminen

6.0.1  Mikäli lentoyhtiö, hotelli tai autovuokraamo sallii varauksen tai siihen liittyvien nimitietojen muuttamisen, hintaan lisätään käsittelymaksu palveluntarjoajan veloittaman kulun lisäksi.

6.0.2  Muutokset on tehtävä hyvissä ajoin ennen meno-/paluumatkaa, kuitenkin vähintään kaksi arkipäivää ennen matkan toteuttamista.

7. Matkan peruuttaminen

7.0.1  Matkan voi peruuttaa veloituksetta ennen kuin se on maksettu tai valittu laskutettavaksi.

7.0.2  Mikäli matka peruutetaan, kun se on maksettu tai valittu laskutettavaksi: Mikäli asiakas ei ole hankkinut peruutusturvaa, rahoja ei yleensä palauteta. Mahdolliset poikkeavat ehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä. Mikäli asiakas peruuttaa matkan eikä hänellä ole peruutusturvaa, Airngo yrittää auttaa saamaan takaisin mahdollisimman suuren osan rahoista käsittelymaksua vastaan. Mikäli asiakkaalla on peruutusturva, matkan voi peruuttaa sen sallimien ehtojen puitteissa.

7.0.3  Maksettua matkaa ei voi peruuttaa Airngon verkkosivuston kautta. Peruuttaminen on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla.

7.0.4  Mikäli asiakas ei käytä menomatkaa (nk. "Noshow"), lentoyhtiö yleensä peruuttaa paluumatkan automaattisesti. Näissä tapauksissa lentoyhtiö ei palauta maksettuja rahoja.

7.0.5  Mikäli asiakas ei tule ajoissa paikalle tai jättää tilauksen käyttämättä kokonaan tai osittain, rahoja ei makseta takaisin.

8. Passit, viisumit ja rokotukset

8.0.1  Matkustajan on huolehdittava itse voimassa olevan passin, viisumin, kauttakulkuviisumin, vaadittavien rokotustodistusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen hankinnasta ja esittämisestä.

8.0.2  Jos alle 18-vuotias lapsi matkustaa yksin tai yhdessä muiden kuin omien vanhempiensa/huoltajiensa kanssa, tai jos vanhempien/huoltajien sukunimi ei ole sama kuin lapsella, tietyissä matkakohteissa matkustamiselle vaaditaan kirjallinen hyväksyntä lapsen huoltajalta. Lisätietoja saa palveluntarjoajalta tai ao. maan lähetystöstä.

8.0.3  Airngo ei vastaa viisumihakemuksen hylkäämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Viisumiasioita hoitaa kunkin maan lähetystö tai konsulaatti. Mikäli matkustajalla ei ole hyväksyttyjä matkustusasiakirjoja, hänen pääsynsä lentokoneeseen tai maahan voidaan evätä.

8.0.4  Matkustaja vastaa itse kaikista kustannuksista, joita edellä mainittujen muodollisuuksien täyttämättä jättämisestä aiheutuu.

9. Matkavakuutus

9.0.1  Airngo suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville jonkin tyyppisen matkavakuutuksen ottamista odottamattomien tapahtumien varalta.

10. Tuotteessa esiintyvät poikkeamat tai puutteet/virheiden korjaaminen

10.0.1  Mikäli asiakas on tyytymätön tuotteen toteutukseen, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Airngolle mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Virheestä on kerrottava paikan päällä tai ottamalla yhteyttä ao. palveluntarjoajaan. Yhteystiedot löytyvät yleensä voucherista.

10.0.2  Mikäli ongelmaa ei ole ratkaistu paikan päällä ja asiakas haluaa tehdä reklamaation, se on tehtävä Reklamaatio-lomakkeella kahden kuukauden kuluessa kotiinpaluupäivästä lukien, ellei muuhun ole erityisen painavaa syytä. Mikäli asiakas haluaa reklamoida kuljetukseen liittyvän asian, esimerkiksi matkatavaroiden katoamisen, lennon peruuntumisen tai muun Airngon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan seikan, reklamaatio on tehtävä välittömästi suoraan asianomaiselle kuljetusyhtiölle.

10.0.3  Jos matkustaja maksaa paikan päällä omatoimisesti siirron kalliimpaan hintaluokkaan tai jonkin muun palvelun sopimatta siitä ensin palveluntarjoajan kanssa, palveluntarjoaja ei korvaa näitä kustannuksia. Tällaisessa tapauksessa maksaminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi matkustajan ja paikallisen palveluntarjoajan välillä.

10.0.4  Mikäli asiakas on tyytymätön Airngon toimintaan, hän voi kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puoleen. Se on puolueeton elin, jonka päätöksissä Airngo on mukana ja jonka suosituksia se aina noudattaa. Airngo toivoo kuitenkin, että asiakas ottaa yhteyttä yritykseen ennen KKV:n puoleen kääntymistä. KKV:n yhteystiedot: www.kkv.fi tai Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki Euroopan komission verkkosivusto Verkkovälitteinen riidanratkaisu Klikkaa tästä

11. Lentolippujen välittäminen

11.0.1  Lentomatkaa koskeva sopimus on asiakkaan ja lentoyhtiön välinen. Airngo toimii asiassa vain välittäjänä eikä siten ole sopimuksen osapuoli.

11.0.2  Lentoyhtiö vastaa kuljetuksen suorittamisesta sovitulla tavalla. Mahdolliset kuljetusta tai matkatavaroiden käsittelyä koskevat puutteet ja/tai valitukset on osoitettava suoraan lentoyhtiölle.

11.0.3  Kaikki ilmoitetut lentoajat, myös varausvahvistuksissa ilmoitetut, ovat alustavia. Eri lentoyhtiöiden kotisivuilla esitettyihin kuljetussääntöihin perehtyminen on tilaajan ja matkustajan vastuulla.

11.0.4  Matkustajan on tarkastettava sekä meno- että paluulentojen tiedot osoitteesta checkmytrip.com, jonne kirjaudutaan varausnumerolla ja sukunimellä.

11.0.5  Kellonajat ovat aina lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaan paikallista aikaa. Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite varauksen yhteydessä sekä seurata tätä sähköpostia mahdollisten aikataulumuutosten varalta.

11.0.6  Airngo pidättää oikeuden lentojen kaikkiin mahdollisiin muutoksiin ja peruutuksiin.

11.0.7  Lentoyhtiöllä on oikeus muuttaa varausta 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä. Mikäli matkan hinta muuttuu, Airngo pidättää oikeuden hinnankorotukseen tai, asiakkaan halutessa, maksun palauttamiseen. Asiasta ilmoitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai varausajankohtaa seuraavana arkipäivänä.

11.0.8  Useimmat lentoyhtiöt tarjoavat erikoishintoja lapsille, jotka ovat täyttäneet vähintään 2 vuotta, mutta ovat alle 12-vuotiaita. Sylilapsi (infant) tarkoittaa lasta, joka ei ole täyttänyt 2 vuotta (ennen matkan päättymistä).

11.0.9  Airngo ei käsittele varauksia, jotka koskevat yksin matkustavia alle 18-vuotiaita lapsia/nuoria.

11.0.10  Airngo ei vastaa lentoyhtiöltä saaduista virheellisistä välilaskutiedoista eikä siitä, että asiakas jää lennolta koska ei ole huomannut aikataulumuutosta.

11.0.11  Jos asiakas varaa matkan, joka sisältää kaksi erillistä lentoa, toista lentoa ei peruuteta/muuteta automaattisesti, mikäli toinen lento jostakin syystä peruuntuu tai muuttuu. Varauksen muuttaminen on silloin asiakkaan vastuulla. Myös mahdolliset lisäkustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

11.0.12  Jos matkustajalla on kaksoisvaraus, lentoyhtiö voi peruuttaa matkat. Tämä koskee myös tilanteita, jolloin varaukset on tehty eri matkatoimistoista tai suoraan lentoyhtiöltä. Airngo ei vastaa näistä peruutuksista eikä niistä mahdollisesti aiheutuneista lisäkustannuksista.

11.0.13  Lentoaseman vaihtumiseen liittyvät kuljetukset eivät sisälly lentolipun hintaan, vaan asiakas maksaa ne itse, samoin kuin yöpymisen pitkän kauttakulkuyhteyden aikana.
 

IATA:n lentomääräykset » Klikkaa tästä
EU:n asetus lentomatkustajien oikeuksista » Klikkaa tästä
EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelo » Klikkaa tästä

12. Lentoajat/Aikataulumuutokset

12.0.1  Kaikki ajat ilmoitetaan aina kunkin maan paikallisessa ajassa. Lentoyhtiöt voivat muuttaa aikatauluja lyhyellä varoitusajalla. Kun Airngo saa lentoyhtiöltä tiedon aikataulumuutoksesta, siitä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla.

12.0.2  Airngo ei vastaa lentoyhtiön aikataulumuutoksista tai lentojen peruuntumisista. Mahdolliset vahinkovaatimukset osoitetaan suoraan lentoyhtiölle. Aikataulumuutos ei oikeuta hinnanalennukseen, korvaavaan matkaan tai muuhun korvaukseen Airngolta.

12.0.3  Jos lentoyhtiö peruuttaa lentosi tarjouttamatta vaihtoehtoa, palautamme peruutetun lipun arvon saatuaan palautuksen lentoyhtiöltä. Veloitamme jopa 59 euro käsittelymaksun per henkilö.

 

12.0.4  Mikäli lentoyhtiö peruuttaa lentomatkan, mutta tarjoaa vaihtoehdoksi toisen lennon tai lentolipun peruuttamisen, Airngo noudattaa lentoyhtiön ohjeita peruutuskustannuksista. Jos päätät peruuttaa, perimme 59 euro käsittelymaksun per henkilö.


12.0.5  Mikäli varatun matkan aikataulussa tapahtuu muutos, asiakas saa siitä yleensä tiedon vain uuden aikataulun sisältävällä sähköpostiviestillä. Se lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on antanut varaamisen yhteydessä. Tämän vuoksi matkustajan on seurattava kyseistä sähköpostitiliä jatkuvasti. Lentotietoja on seurattava myös osoitteessa www.checkmytrip.com, jonne kirjaudutaan varausnumerolla ja sukunimellä. Tämä koskee myös paluumatkaa.

12.0.6  Mikäli saapuminen kohteeseen siirtyy myöhäiseksi aikataulumuutoksen vuoksi, asiakkaan on ilmoitettava siitä itse mahdolliselle hotellille tai autovuokraamolle. Mikäli asiakas on varannut lennolle erillisen jatkoyhteyden, Airngo ei vastaa sen toteutumattomuudesta.

12.0.7  Airngo ei ole vastuussa, mikäli sähköposti ei tavoita asiakasta (esimerkiksi roskapostisuodattimen vuoksi).

13. Matkatavarat

13.0.1  Tarkat tiedot matkatavaroista löytyvät lentoyhtiöiden omista säännöistä ja määräyksistä kunkin lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.

13.0.2  Matkan peruuntuessa lentoyhtiö ei korvaa matkatavaroista veloitettua maksua.

14. Istumapaikka lentokoneessa

14.0.1  Tarkat tiedot istumapaikoista lennolla löytyvät lentoyhtiöiden omista säännöistä ja määräyksistä kunkin lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.

14.0.2  Matkan peruuntuessa lentoyhtiö ei korvaa istumapaikasta veloitettua maksua.

14.0.3  Lentoyhtiö varaa oikeuden asiakkaan varaaman istumapaikan vaihtamiseen.

15. Hotellien välitys

15.0.1  Asiakkaan on tulostettava ja otettava mukaan hotellivaraukseen liittyvä voucher. Voucher on todiste majoituksen varaamisesta ja maksamisesta, ja se luovutetaan hotellille saapumisen yhteydessä.

15.0.2  Asiakkaan on ilmoitettava itse hotellille, mikäli hänen saapumisaikansa on myöhäinen. Hotellilla on oikeus luovuttaa huone pois, mikäli se ei ole saanut tietoa asiakkaan myöhäisestä saapumisesta.

15.0.3  Hotellit eivät takaa esitettyjen toiveiden toteuttamista, ne ovat vain toiveita.

15.0.4  Majoituksesta maksettuja rahoja ei palauteta lukuun ottamatta niitä hotelleja, joiden kohdalla mainitaan "Peruutus veloituksetta" tai muu vastaava teksti. Veloitamme peruutuksista käsittelymaksun. Maksu vähennetään hotellin mahdollisesti palauttamasta summasta.


15.0.5  Mikäli asiakas on tyytymätön tuotteen toteutukseen, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Airngolle mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Virheestä on kerrottava paikan päällä tai ottamalla yhteyttä ao. palveluntarjoajaan. Yhteystiedot löytyvät yleensä voucherista.

16. Siirtokuljetusten välitys

16.0.1  Siirtokuljetusta koskevien ehtojen lukeminen on asiakkaan omalla vastuulla. Ne vaihtelevat matkakohteesta ja matkustustavasta riippuen. Ehdot on ilmoitettu voucherissa.

16.0.2  Asiakkaan on tulostettava ja otettava mukaan siirtokuljetukseen liittyvä voucher. Voucher on todiste varaamisesta ja maksamisesta, ja se luovutetaan kuljettajalle.

16.0.3  Pidätämme oikeuden ilmoittaa 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä tai sitä seuraavana arkipäivänä, mikäli siirtokuljetusta ei voitu vahvistaa. Tällaisissa tilanteissa siirtokuljetuksesta maksettu hinta palautetaan kokonaisuudessaan.

17. Vuokra-auton välittäminen

17.0.1  Varausta koskevien tuotetietojen lukeminen on asiakkaan omalla vastuulla. Ehdot vaihtelevat matkakohteesta riippuen.

17.0.2  Asiakkaan on tulostettava ja otettava mukaan autonvuokraukseen liittyvä voucher. Voucher on todiste varaamisesta ja maksamisesta, ja se esitetään noudon yhteydessä.

17.0.3  Autoa noudettaessa asiakkaan on esitettävä kuljettajan nimelle myönnetty luottokortti, jolta autovuokraamo varaa panttisumman.

17.0.4  Jos auton vuokraaminen vaatii kyselyn tekemistä, Airngo ottaa yhteyttä asiakkaaseen mahdollisimman pian tilauksen tekemisen jälkeen.

17.0.5  Toivotut lisävarusteet, esim. lumiketjut, turvaistuimet ym., maksetaan paikan päällä, eikä niiden saatavuutta voida taata.

17.0.6  Mikäli asiakas on tyytymätön autoon noudon yhteydessä, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Airngolle mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Ongelmasta ilmoitetaan autovuokraamolle tai soittamalla numeroon, joka on ilmoitettu voucherissa.

18. Rekisteröitymisehdot ja henkilötietojen käsittely

18.0.1  Ks. henkilötietojen käsittely